Prijeđi na sadržaj

žuja

Izvor: Wiktionary

žuja

žuja (srpskohrvatski, ćir., жуја)[uredi]

Imenica[uredi]

žuja, Imenica|ž

Značenja:

Врста птице из рода (лат.) Emberiza Emberizidae Linnaeus[1]


Sinonimi:

velika strnadica [2] [1]
žlatajća [3] [1]
žltarka [4] [1]
žuja [5] [1]
žujka [6] [1]
žuna [7] [1]
žutavka [8] [1]
žutajka [9] [1]
žutajčica [10] [1]
žutaljka [5] [1]
žutanjka [11] [12] [1]
žutarica [13] [1]
žutarka [10] [1]
žuta strnadica [14] [1]
žuta strnatka [15] [1]
žutac [5] [1]
žutelica [16] [1]
žutelka [10] [1]
žuteljica [5] [1]
žuteljka [11] [12] [1]
žutenka [5] [1]
žuterka [8] [1]
žutica [17] [1]
žutica strnadica [18] [1]
žuti cip [15] [1]
žutjelica [8] [1]
žutka [6] [1]
žutkica [8] [1]
žutobačva [11] [12] [1]
žutovolka [19] [1]
žutovoljka [20] [1]
žutoperka [11] [12] [1]
žutulj [10] [1]
žutulja [10] [1]
žutunajka [21] [1]
žuturka [21] [1]
žućka [11] [12] [1]
zlatica [22] [1]
obična strnadica [23] [1]
paticvrk [13] [1]
pacicvrk [10] [1]
pizduj [8] [1]
podvoljak [24] [1]
putača [24] [1]
putna ptica [11] [12] [1]
slamarica [8] [1]
srnadica [13] [1]
srnutka [12] [1]
strnad [25] [1]
strnadica [13] [26] [1]
strnadica žutovoljka [25] [1]
strnatka [27] [1]
cikuš [5] [1]
cip [28] [1]


Hiperonim: podorožnik [22] [1] srnadica [8] [1] srnajka [8] [1] strnad [25] [1] strnadarica [24] [1] strnadica [29] [1] strnajka [8] [1] strnarica [8] [1] strnatka [25] [1] strnašica [24] [1] strnjarica [8] [1] stršelj [25] [1] cikavica [28] [1] cikuš [8] [1] cikuša [28] [1] štrnadak [30] [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. Борис Гаровников – Иштван Хам, Прва „црвена листа” птица Војводине, Природа Војводине, VI–VII, Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 1980–1981, 59–63. и Борис Гаровников – Иштван Хам, Прва „црвена листа” птица Војводине (прве допуне и корекције), Природа Војводине, IX–XI, Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 1986, 59–63.
 3. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 4. Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 6. 6,0 6,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 7. Јавор Рашајски – Иштван Пеле (Istvan Pelle), Птице Вршачких планина, Матица српска, Нови Сад 1993.
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 9. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 14. Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 15. 15,0 15,1 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 16. Мојо Медић, Принос народној терминологији биљака и животиња, Летопис Матице српске, књ. 139, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1884, 85–100.
 17. Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 18. Ернест Домбровски, Основи орнитологије сјеверозападне Србије, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 63–104.
 19. Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 20. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 21. 21,0 21,1 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 22. 22,0 22,1 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 23. Сергије Д. Матвејев, Преглед фауне птица Балканског полуострва, I део, Детлићи и птице певачице, Посебна издања САНУ, књ. CDXCI, Одељење природно-математичких наука, књ. 46, Београд 1976.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 26. Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 27. Ђуро Себишановић, Грађа за номенклатуру наших птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година IV, бр. 1, Загреб 1889, 261–272.
 28. 28,0 28,1 28,2 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 29. Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 30. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.

Napomene[uredi]