Prijeđi na sadržaj

bjeloglavi jastreb

Izvor: Wiktionary

bjeloglavi jastreb

Imenica

[uredi]

bjeloglavi jastreb, Imenica|m

Značenja:

Врста птице из рода (лат.) Gyps Accipitridae Savigny[1]


Sinonimi:

belovrati sip [2] [1]
belovrati sup [2] [1]
beloglava orlušina [3] [1]
beloglavi kraguj [4] [1]
beloglavi kragujak [5] [1]
beloglavi kraguljac [5] [1]
beloglavi lešinar [6] [1]
beloglavi orao [7] [1]
beloglavi sip [8] [1]
beloglavi strvinar [9] [1]
beloglavi sup [8] [1]
bjeloglava orlušina [10] [1]
bjeloglavac [11] [1]
bjeloglavi jastreb [12] [1]
bjeloglavi jastrijeb [13] [1]
bjeloglavi kraguj [14] [1]
bjeloglavi lešinar [15] [1]
bjeloglavi lješinar [11] [1]
bjeloglavi oro [13] [1]
bjeloglavi sip [16] [1]
bjeloglavi strvinar [17] [1]
bjeloglavi sup [17] [1]
blagajac [9] [1]
glavati jastreb [18] [1]
gripina [13] [1]
grif [19] [1]
grpina [8] [1]
dobrohran [10] [1]
janjičar [11] [1]
jastreb [17] [1]
kontur [11] [1]
kraguj [20] [1]
labinar [21] [1]
lešinar [17] [1]
lubinar [9] [1]
lješar [9] [1]
lješinar [22] [1]
mrlinaš [11] [1]
mrljinaš [13] [1]
mrcinar [11] [1]
mrcinaš [23] [1]
mrcinjak [19] [1]
mrcinjaš [10] [1]
mrcinjaš ćelo [13] [1]
mršar [19] [1]
ora [9] [1]
orao [24] [1]
orao lešinar [19] [1]
orao mrlinaš [11] [1]
orao mrljinaš [11] [1]
orao mrcinar [11] [1]
orao mrcinaš [11] [1]
orao mrcinjaš [9] [1]
orao strvinaš [9] [1]
orlina [13] [1]
orlov [17] [1]
orlušina [25] [1]
oro bjeloglav [26] [1]
oro gola vrata [26] [1]
ošjor [9] [1]
sip [23] [1]
sipina [9] [1]
sipinar [9] [1]
ptica lešinarka [9] [1]
strvinar [17] [1]
strvinaš [9] [1]
sup [11] [1]
supina [11] [1]
suri kraguj [2] [1]
suri strvinar [27] [1]
ćurkan [28] [1]
cupina [9] [1]


Hiperonim: sip [11] [1] sipina [11] [1] sipinar [11] [1] sup [17] [1]

Reference

[uredi]
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,0 2,1 2,2 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 3. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 4. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 5. 5,0 5,1 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 6. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 7. Јосиф Пецић, Наука о животињама, Краљевско-српска државна штампарија, Београд 1884.
 8. 8,0 8,1 8,2 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 Саша Маринковић – Бранко Караџић, Суп, Библиотека Фонд за заштиту птица грабљивица, књ. I, Институт за билошка истраживања „Синиша Станковић”, Београд 2008.
 10. 10,0 10,1 10,2 Животиње, VIII део, Даворин Трстењак, Птице, IV свезак, књ. XCVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1895.
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 11,14 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 12. Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXVI, дио други, Матица хрватска, Загреб 1901.
 14. Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 15. Отмар Рајзер, Пребивања четирију врста европских лешинара у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1889, 51–57.
 16. Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 18. Вјекослав Клаић, Природни земљопис Хрватске, књ. I, Матица хрватска, Загреб 1878.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 20. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 21. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 22. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 23. 23,0 23,1 Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 24. Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 25. Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 26. 26,0 26,1 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 27. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 28. Мојо Медић, Грађа за природописну номенклатуру и за рибарско оруђе, Летопис Матице српске, књ. 166, свеска друга, Матица српска, Нови Сад 1889, 60–81.

Napomene

[uredi]