crnoglavi detao

Izvor: Wiktionary

crnoglavi detao

crnoglavi detao (srpskohrvatski, ćir., црноглави детао)[uredi]

Imenica[uredi]

crnoglavi detao m (ćirilica црноглави детао)

Značenja:

 1. Vrsta ptice iz roda (lat.) Dendrocopos Picidae Koch[1]


Sinonimi:

 1. batokljun [2] [1]
 2. veliki detao [3] [1]
 3. veliki detlić [4] [1]
 4. veliki djetao [5] [1]
 5. veliki djetelj [6] [7] [1]
 6. veliki djetlić [8] [1]
 7. veliki priljepak [9] [1]
 8. veliki šareni detao [10] [1]
 9. veliki šareni detlić [11] [1]
 10. veliki šareni djetao [5] [1]
 11. veliki šareni djetelj [12] [1]
 12. veliki šareni djetlić [13] [1]
 13. gjedelj [7] [1]
 14. datel [14] [1]
 15. detao [15] [1]
 16. detlić [16] [1]
 17. djetelj [6] [7] [1]
 18. kikavac [2] [1]
 19. kljujdrvo [17] [1]
 20. kovač [5] [1]
 21. mravozubac crljene glave [18] [1]
 22. običan šareni detlić [19] [1]
 23. tuc [6] [1]
 24. crnoglavi detao [20] [1]
 25. šarengaća [21] [1]
 26. šareni detao [22] [1]
 27. šareni detlić [23] [1]
 28. šareni mravozub [9] [1]
 29. šareni mravozubac [18] [1]
 30. šareni džetao [24] [1]


Hiperonim:

 1. baljin kokotić [25] [1]
 2. božji pijevac [25] [1]
 3. detao [26] [1]
 4. detel [27] [1]
 5. deteo [17] [1]
 6. detla [27] [1]
 7. detlić [27] [1]
 8. djetao [5] [1]
 9. djetel [27] [1]
 10. djetelj [27] [1]
 11. djeteo [17] [1]
 12. djetlan [27] [1]
 13. djetlić [27] [1]
 14. drvodublja [27] [1]
 15. drvokljun [27] [1]
 16. đedelj [25] [1]
 17. đetao [25] [1]
 18. đetlić [27] [1]
 19. klikavac [28] [1]
 20. klindupka [25] [1]
 21. kljuvač [25] [1]
 22. kljuvidrvo [25] [1]
 23. kljuvodrv [25] [1]
 24. kljuvodrvac [25] [1]
 25. kljuvodrvka [25] [1]
 26. kljujdrvo [27] [1]
 27. kljuca [29] [1]
 28. kljucidrvo [25] [1]
 29. kljucidrijevo [30] [1]
 30. kljucodub [31] [1]
 31. kovač [17] [1]
 32. kovačić [27] [1]
 33. kucidub [25] [1]
 34. pupar [32] [1]
 35. čokavac [33] [1]
 36. šareni detlić [34] [1]
 37. šareni mravozubac [27] [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 Dejan Miloradov – Slobodan Puzović – Vasa Pavković – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Imena ptica, Matica srpska, Novi Sad.
 2. 2,0 2,1 Životinje, VII deo, Davorin Trstenjak, Ptice, III svezak, knj. LXXXX, Društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1893.
 3. M. N. Rašković, Jedan prilog za upoznavanje tičijeg sveta u Vranjskom okrugu (nastavak), Lovac, br. 9, Savez lovačkih udruženja, Beograd 1897, 66.
 4. Dušan Stojićević, Naučna imena srpsko-hrvatskih ptica, separatni otisak iz Jugoslovenske šume, br. 2, Muzej Srpske zemlje, Beograd 1938.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Spiro Brusina, Ptice hrvatsko-srpske, Spomenik, XII, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1892.
 6. 6,0 6,1 6,2 Stjepan Đurašin, Ptice, knj. XXIV, dio prvi, Matica hrvatska, Zagreb 1899.
 7. 7,0 7,1 7,2 Dragutin Hirc, Građa za narodnu nomenklaturu i terminologiju životinja (III, Ptice), Nastavni vjesnik, časopis za srednje škole, knj. VII, Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, Zagreb 1899, 145–155.
 8. Branislav Gašić – Goran Dujaković, Ptice Bardače, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka 2009.
 9. 9,0 9,1 Mato Vodopić, Popis pučkijeh ptičijih imena, Slovinac, br. 2, knj. III, Dubrovnik 1880, 30–33.
 10. Vladan Arsenijević, Jestastvenica (za učiteljske i više devojačke škole), deo 1, Zoologija, Novi Sad 1879.
 11. Rudolf Zaplata, Ptice ulovljene u Sarajevu i okolini od 1880–1940. godine, Lovački list, Savez lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1940, br. 3, 141–143, br. 4, 192–194, br. 5, 232–234, br. 6, 278–280, br. 7, 333–335, br. 8, 386–388, br. 10, 474–477, br. 11, 534–537, 1941, br. 2, 84–86, br. 3, 134–136.
 12. Josip Etinger, Srijemsko-slavonsko-hrvatske divje životinje, zvijeri i ptice, Tiskarnica Ignjata Karla Soprona, Zemun 1857.
 13. Mihailo Vučković – Ondrej Vizi, Prilog proučavanju ornitofaune Crne Gore (ptice doline Pive), Glas. Republičkog zavoda zašt. prirode – Prirodnjačkog muzeja, 10, Titograd 1977, 41–58.
 14. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 15. Đorđe Popović, Rečnik srpskoga i nemačkoga jezika, II srpsko-nemački deo, nepromenjeno drugo pregledano i umnoženo izdanje, knjižara „Napredak” iz Pančeva, Beograd 1926.
 16. Grigorije Lazić, Prosta naravna istorija, Budim 1836.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knj. 1–6, Matica srpska, Novi Sad 1967–1976.
 18. 18,0 18,1 Valtazar Kosić, Građa za dubrovačku nomenklaturu i faunu ptica, Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga društva, godina III, br. 1, Zagreb 1888, 118–128.
 19. Dragutin T. Simonović, Ptice, I, Grabljivice, puzačice, vikačice, izdanje Zadruge profesorskog društva, Beograd 1939. i drugo izdanje, Znanje, Beograd 1953.
 20. Svet. K. Matić, Ptice u okolini Niša, Izveštaj gimnazije, Niš 1906, 48–53.
 21. Otmar Rajzer ‒ Ivan Seunik, Narodna imena ptica u Bosni i Hercegovini, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. I, Sarajevo 1890, 109‒112.
 22. Kosta Crnogorac, Prirodna istorija, deo 1, Zoologija, Državna štamparija, Beograd 1870.
 23. Vuk Marinković, Jestestvena povestnica, Beograd 1851.
 24. Rihard Čornai, Nomenklatura ptica Vojvodine (od br. 25–26 Nomenklatura ptica u Vojvodini), Vojvođanski lovac, Savez lovačkih društava Vojvodine, Novi Sad 1947, br. 16, 215–216, br. 17, 233–234, br. 18–19, 259–260, 1948, br. 21–22, 296–297, br. 23–24, 330, br. 25–26, 355–356, br. 27–28, 381–382, br. 29–30, 407–408, br. 31, 428–429, 1949, br. 32–34, 453–454, br. 35–37, 487–489, br. 38–41, 513–514, br. 42–43, 543–545, 1950, br. 47–49, 593–594, 1952, br. 56–57, 16–17, br. 58–59, 13–14, br. 61, 14–15, br. 62–63, 23–24, 1953, br. 64–65, 23–24, br. 66–67, 20–21, br. 68–69, 24–25, br. 70–71, 17–18.
 25. 25,00 25,01 25,02 25,03 25,04 25,05 25,06 25,07 25,08 25,09 25,10 25,11 Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knj. I–XIX, Institut za srpskohrvatski jezik SAN / Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1959–2014.
 26. Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik, 4. izdanje, Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1935.
 27. 27,00 27,01 27,02 27,03 27,04 27,05 27,06 27,07 27,08 27,09 27,10 27,11 27,12 Miroslav Hirc, Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga druga: Ptice (Aves), JAZU, Zagreb 1938–1947.
 28. Dragoljub Petrović, Govor Banije i Korduna, Matica srpska – Prosvjeta, Novi Sad – Zagreb 1978.
 29. Zbirka Branislava Gašića.
 30. Momčilo Popović – Dragoljub Petrović, O govoru Spiča: Građa, Srpski dijalektološki zbornik, knj. LVI, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2009, 1–275.
 31. Drago Ćupić ‒ Željko Ćupić, Rečnik govora Zagarača. ‒ Srpski dijalektološki zbornik, XLIV, SANU, Beograd 1997.
 32. Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, JAZU, Zagreb 1971–1974.
 33. Jakša Dinić, Timočki dijalekatski rečnik, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2008.
 34. Josif Dusl, Zoologija za srednje škole, Beograd 1870.

Napomene[uredi]