Prijeđi na sadržaj

drozgulin

Izvor: Wiktionary

drozgulin

Imenica

[uredi]

drozgulin, Imenica|m

Značenja:

 1. Rod ptica (lat.) Turdus Turdidae Linnaeus [1]


Sinonimi:

 1. brozg [2] [1]
 2. grozdovac [3] [1]
 3. grozdovьc [4] [1]
 4. grozdović [3] [1]
 5. grozdovica [3] [1]
 6. grozdoljj [4] [1]
 7. grozjarьc [4] [1]
 8. grozjenьc [4] [1]
 9. gruža [3] [1]
 10. gruzd [3] [1]
 11. grust [3] [1]
 12. drazgović [3] [1]
 13. drožd [3] [1]
 14. droz [3] [1]
 15. drozag [5] [1]
 16. drozak [6] [7] [1]
 17. drozg [8] [1]
 18. drozga [3] [1]
 19. drozgavac [9] [1]
 20. drozgaljj [3] [1]
 21. drozgavica [3] [1]
 22. drozgač [3] [1]
 23. drozgić [3] [1]
 24. drozgovac [3] [1]
 25. drozgović [3] [1]
 26. drozgovica [9] [1]
 27. drozgoljj [3] [1]
 28. drozgulin [3] [1]
 29. drozguljj [10] [11] [1]
 30. drozguljjka [10] [1]
 31. drozd [12] [1]
 32. drozda [3] [1]
 33. drozdak [3] [1]
 34. drozdaljj [6] [1]
 35. drozdej [13] [1]
 36. drozdeljj [5] [1]
 37. drozdić [3] [1]
 38. drozdovac [9] [1]
 39. drozdović [3] [1]
 40. drozdovica [3] [1]
 41. drozdoljj [4] [1]
 42. drozić [9] [1]
 43. dronjj [3] [1]
 44. dronjjak [14] [1]
 45. zdrozd [9] [1]
 46. zlovremac [11] [1]
 47. kos [9] [1]
 48. kosavac [3] [1]
 49. kosov [9] [1]
 50. kosovac [3] [1]
 51. kosovač [15] [1]
 52. kosović [3] [1]
 53. kosovica [9] [1]
 54. kosovka [9] [1]
 55. kostić [9] [1]
 56. košić [9] [1]
 57. kusovica [3] [1]
 58. smrekar [16] [1]
 59. ćokavac [17] [1]
 60. šmrekuljjar [16] [1]


Hiponimi:

 1. beli drozak [3] [1]
 2. beli drozd [14] [1]
 3. beli kosović [3] [1]
 4. bijeli drozak [18] [1]
 5. vinogradski drozd [19] [1]
 6. vinodrozd [12] [1]
 7. vinski drozg [20] [1]
 8. gajski drozd [21] [1]
 9. gitkavac [5] [1]
 10. grozdarski drozd [22] [1]
 11. droz krvaš [3] [1]
 12. drozg [23] [1]
 13. drozd [24] [1]
 14. drozd gitkavac [5] [1]
 15. drozd imelaš [25] [1]
 16. drozd pevač [26] [1]
 17. drozd crvenih potkrila [27] [1]
 18. dronjjak cikavac [18] [1]
 19. dronjjčić [28] [1]
 20. kosović crljjena potkrila [29] [1]
 21. kos čađavac [7] [1]
 22. mali bijeli kosović [29] [1]
 23. mali drozd [30] [1]
 24. mali kosović [3] [1]
 25. mali cikeljj [29] [1]
 26. srnadica [5] [1]
 27. cikavac [15] [1]
 28. cip [31] [1]
 29. crveni drozd [32] [1]
 30. crvenkast drozd [33] [1]
 31. crvenkasti drozd [34] [1]
 32. čađavac [5] [1]
 33. belovrati drozd [14] [1]
 34. belovrati kos [35] [1]
 35. bijelovrati drozd [34] [1]
 36. grivasti drozd [36] [1]
 37. grivasti kos [5] [1]
 38. grivaš [9] [1]
 39. grivnasti kos [37] [1]
 40. grivnati kos [38] [1]
 41. grivnjjaš [3] [1]
 42. grličaš [3] [1]
 43. grpčak [36] [1]
 44. drozd grivaš [9] [1]
 45. drozd ogrličar [39] [1]
 46. drozd ogrljjičar [39] [1]
 47. kos grivnjjaš [40] [1]
 48. kos grlaš [9] [1]
 49. kos ogrličar [30] [1]
 50. kosovac grivnjjak [9] [1]
 51. kosovac grivnjjaš [9] [1]
 52. kosovac grlaš [9] [1]
 53. kosović bijelih prsi [5] [1]
 54. kosović bjelijeh prsi [29] [1]
 55. ogrličasti kos [27] [1]
 56. planinski drozd [39] [1]
 57. planinski kos [41] [1]
 58. prstendrozd [12] [1]
 59. boravnjjak [5] [1]
 60. boravnjjak brinovka [5] [1]
 61. bornjjak [3] [1]
 62. borovnjjak [18] [1]
 63. bravar [9] [1]
 64. bravarica [15] [1]
 65. bravaruša [15] [1]
 66. bravenjjak [6] [28] [2] [1]
 67. branjjug [6] [24] [1]
 68. brinovac [9] [1]
 69. brinovka [5] [1]
 70. brinjjavka [9] [1]
 71. brinjjak [28] [2] [1]
 72. brinjjarka [9] [1]
 73. brinjjac [9] [1]
 74. brinjjevac [5] [1]
 75. brinjjevka [28] [2] [1]
 76. brinjješ [9] [1]
 77. brinjjovka [9] [1]
 78. brinjjug [9] [1]
 79. brljjug [9] [1]
 80. brnjjavac [9] [1]
 81. brnjjak [5] [1]
 82. venar [3] [1]
 83. venjjaz Greška u referenci: Nevaljana oznaka <ref>; nevaljana imena, tj. ima ih previše [1]
 84. venjjar [19] [1]
 85. venjjarka [16] [1]
 86. venjjaš [9] [1]
 87. vranjjug [3] [1]
 88. drozak [7] [1]
 89. drozak brinovac [40] [1]
 90. drozg [23] [1]
 91. drozgolizma [3] [1]
 92. drozd [42] [1]
 93. drozd borovnjjak [37] [1]
 94. drozd bravenjjak [5] [1]
 95. drozd branjjug [35] [1]
 96. drozd brinovac [21] [1]
 97. drozd venjjar [3] [1]
 98. drozd smrekar [3] [1]
 99. drozd smrijekar [38] [1]
 100. drozdaljj [16] [1]
 101. drozdeljj [7] [1]
 102. drozdovac [43] [1]
 103. drozdovac žutak [9] [1]
 104. drozel [7] [1]
 105. drozeljj [14] [1]
 106. dronjj [28] [1]
 107. đerak [28] [1]
 108. žuti kos [3] [1]
 109. zbravarica [9] [1]
 110. jatar [3] [1]
 111. jatnik [3] [1]
 112. kvičela [9] [1]
 113. kosovac jatar [9] [1]
 114. lajavac [7] [1]
 115. planinski drozdeljj [29] [1]
 116. planištar [44] [1]
 117. plem [18] [1]
 118. seridrozd [12] [1]
 119. sibirski drozd [32] [1]
 120. smrekavac [12] [1]
 121. smrekar [34] [1]
 122. smrekuljjar [9] [1]
 123. šmrekarica [15] [1]
 124. šmrekuljjar [28] [2] [1]
 125. šmrikuljjar [28] [2] [1]
 126. belodrozd [12] [1]
 127. bijeli kos [42] [1]
 128. bijeli kosović [29] [1]
 129. vinjjarul [29] [1]
 130. vinjjarno [5] [1]
 131. gajski drozak [18] [1]
 132. gajski drozd [5] [1]
 133. gajski kos [3] [1]
 134. gitkavac [16] [1]
 135. grozgač [28] [2] [1]
 136. grozd [18] [1]
 137. grozdač [28] [2] [1]
 138. grozdovica [18] [1]
 139. drazgović [2] [1]
 140. drozak [18] [1]
 141. drozak pevač [45] [1]
 142. drozak pjevač [40] [1]
 143. drozg [23] [1]
 144. drozgaljj [18] [1]
 145. drozgović [28] [1]
 146. drozgovica [28] [2] [1]
 147. drozd [18] [1]
 148. drozd kosović [3] [1]
 149. drozd pevač [19] [1]
 150. drozd pijevac [9] [1]
 151. drozd pjevač [21] [1]
 152. drozd pojac [3] [1]
 153. drozd cikeljj [7] [1]
 154. drozdović [28] [2] [1]
 155. dronjj [5] [1]
 156. ždronjj [36] [1]
 157. zidarka [28] [2] [1]
 158. kosović [5] [1]
 159. kos hrjavšak [18] [1]
 160. kos cikalac [9] [1]
 161. pevač [46] [1]
 162. pravi drozd [34] [1]
 163. tica smreka [47] [1]
 164. cikalac [9] [1]
 165. cikeljj [29] [1]
 166. bravar [28] [1]
 167. bravarica [18] [1]
 168. branjjug [18] [1]
 169. brinjjac [18] [1]
 170. brinjjug [18] [1]
 171. veliki drozd [48] [1]
 172. vranjjug [18] [1]
 173. dreskač [20] [1]
 174. drozak imelaš [40] [1]
 175. drozg [23] [1]
 176. drozgavac šarac [9] [1]
 177. drozd [49] [1]
 178. drozd gurjak [3] [1]
 179. drozd imelaš [34] [1]
 180. drozd melaš [34] [1]
 181. drozd samac [9] [1]
 182. drozdeljj [29] [1]
 183. drozdovac [5] [1]
 184. dršć [28] [2] [1]
 185. dršćevi kos [9] [1]
 186. zdršć [28] [2] [1]
 187. imelar [3] [1]
 188. imelaš [6] [24] [1]
 189. lepkardrozd [12] [1]
 190. melar [15] [1]
 191. melaš [6] [1]
 192. pravi drozdeljj [29] [1]
 193. trstić [9] [1]
 194. grozdarka [50] [1]
 195. ždrkeljj [18] [1]
 196. žutokljjun [7] [1]
 197. žutokljjuni kos [5] [1]
 198. žutokljjunka [3] [1]
 199. karatauk [50] [1]
 200. kos [8] [1]
 201. kos crnjjak [9] [1]
 202. kos crnjjaš [9] [1]
 203. kosavac [10] [1]
 204. kosavka [10] [1]
 205. kosao [18] [1]
 206. kosić [39] [1]
 207. kosov [16] [1]
 208. kosovac [6] [28] [2] [1]
 209. kosović [34] [1]
 210. kosovica [6] [28] [1]
 211. kosovka [51] [1]
 212. kostić [38] [1]
 213. kostić kos [52] [1]
 214. kosuljja [9] [1]
 215. kusovica [9] [1]
 216. murgaš [9] [1]
 217. murgo [44] [1]
 218. nokavac [9] [1]
 219. njjokavac [9] [1]
 220. njjokovac [9] [1]
 221. obični kos [30] [1]
 222. plavurac [29] [1]
 223. prosti kos [38] [1]
 224. ptica crnica [47] [1]
 225. svračak [53] [1]
 226. surac [9] [1]
 227. ćok [28] [2] [1]
 228. ćokavac [9] [1]
 229. ćokavica [9] [1]
 230. ćokovac [9] [1]
 231. ćos [9] [1]
 232. ćosavac [36] [1]
 233. ćosovac [54] [1]
 234. ćukavac [55] [1]
 235. ćukokos [9] [1]
 236. ćukos [6] [1]
 237. ćukoš [9] [1]
 238. crngeljja [9] [1]
 239. crni grozd [9] [1]
 240. crni drozd [12] [1]
 241. crni droljja [56] [1]
 242. crni kos [5] [1]
 243. crni kosov [57] [1]
 244. crni kosović [7] [1]
 245. crnjjak [9] [1]
 246. čađavac [29] [1]
 247. čos [9] [1]


Reference

[uredi]
 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217 1,218 1,219 1,220 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 1,251 1,252 1,253 1,254 1,255 1,256 1,257 1,258 1,259 1,260 1,261 1,262 1,263 1,264 1,265 1,266 1,267 1,268 1,269 1,270 1,271 1,272 1,273 1,274 1,275 1,276 1,277 1,278 1,279 1,280 1,281 1,282 1,283 1,284 1,285 1,286 1,287 1,288 1,289 1,290 1,291 1,292 1,293 1,294 1,295 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 1,301 1,302 1,303 1,304 1,305 1,306 1,307 Dejan Miloradov – Slobodan Puzović – Vasa Pavković – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Imena ptica, Matica srpska, Novi Sad.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Dragutin Hirc, Građa za narodnu nomenklaturu i terminologiju životinja (III, Ptice), Nastavni vjesnik, časopis za srednje škole, knj. VII, Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, Zagreb 1899, 145–155.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knj. I–XIX, Institut za srpskohrvatski jezik SAN / Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1959–2014.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Dragoljub Zlatković, Rečnik pirotskog govora, Službeni glasnik, Beograd 2014.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 Spiro Brusina, Ptice hrvatsko-srpske, Spomenik, XII, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1892.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik, 4. izdanje, Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1935.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Mato Vodopić, Popis pučkijeh ptičijih imena, Slovinac, br. 2, knj. III, Dubrovnik 1880, 30–33.
 8. 8,0 8,1 Zaharija Orfelin, Melodija k proleću, Novi Sad 1765.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 9,58 Miroslav Hirc, Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga druga: Ptice (Aves), JAZU, Zagreb 1938–1947.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Momčilo Zlatanović, Rečnik govora južne Srbije, Vranjske knjige, Vranje 2008.
 11. 11,0 11,1 Jakša Dinić, Timočki dijalekatski rečnik, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2008.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Joakim Vujić, Jestestvoslovije, prevod s nemačkog, Budim 1809.
 13. Mihailo Bojanić ‒ Rastislava Trivunac, Rječnik dubrovačkog govora, Srpski dijalektološki zbornik, XLIX, SANU, Beograd 2002.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Đorđe Popović, Rečnik srpskoga i nemačkoga jezika, II srpsko-nemački deo, nepromenjeno drugo pregledano i umnoženo izdanje, knjižara „Napredak” iz Pančeva, Beograd 1926.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, JAZU, Zagreb 1971–1974.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knj. 1–6, Matica srpska, Novi Sad 1967–1976.
 17. Miodrag Marković, Rečnik narodnog govora u Crnoj Reci. – Srpski dijalektološki zbornik, XXXII, SANU, Beograd 1986.
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 18,15 18,16 18,17 Životinje, VII deo, Davorin Trstenjak, Ptice, III svezak, knj. LXXXX, Društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1893.
 19. 19,0 19,1 19,2 Vuk Marinković, Jestestvena povestnica, Beograd 1851.
 20. 20,0 20,1 Alfred Edmund Brem, Kako žive životinje (po originalnom pučkom izdanju priredio s osobitim obzirom na naš životinjski svijet prof. dr Nikola Fink), Minerva, Zagreb 1937.
 21. 21,0 21,1 21,2 Rudolf Zaplata, Ptice ulovljene u Sarajevu i okolini od 1880–1940. godine, Lovački list, Savez lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1940, br. 3, 141–143, br. 4, 192–194, br. 5, 232–234, br. 6, 278–280, br. 7, 333–335, br. 8, 386–388, br. 10, 474–477, br. 11, 534–537, 1941, br. 2, 84–86, br. 3, 134–136.
 22. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (prvi deo), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. i Adatok Szerbia madárfaunájához (drugi deo), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Josif Pančić, Ptice u Srbiji, Državna štamparija, Beograd 1867.
 24. 24,0 24,1 24,2 Grigorije Lazić, Prosta naravna istorija, Budim 1836.
 25. M. N. Rašković, Jedan prilog za upoznavanje tičijeg sveta u Vranjskom okrugu (nastavak), Lovac, br. 9, Savez lovačkih udruženja, Beograd 1897, 66.
 26. Mihailo N. Rašković, O tičijem svetu u Krajini, Prvi kongres srpskih lekara i prirodnjaka, Beograd 1905.
 27. 27,0 27,1 Dušan Stojićević, Naučna imena srpsko-hrvatskih ptica, separatni otisak iz Jugoslovenske šume, br. 2, Muzej Srpske zemlje, Beograd 1938.
 28. 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 28,11 28,12 28,13 28,14 28,15 28,16 28,17 28,18 28,19 Stjepan Đurašin, Ptice, knj. XXIV, dio prvi, Matica hrvatska, Zagreb 1899.
 29. 29,00 29,01 29,02 29,03 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 Valtazar Kosić, Građa za dubrovačku nomenklaturu i faunu ptica, Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga društva, godina III, br. 1, Zagreb 1888, 118–128.
 30. 30,0 30,1 30,2 V. F. Vasić – D. V. Simić – Ž. Stanimirović – M. Karakašević – M. Šćiban – M. Ružić – S. Kulić – M. Kulić – S. Puzović, Srpska nomenklatura I, Dvogled, br. 4, Liga za ornitološku akciju Srbije i Crne Gore, Beograd 2004, 7–19 i Srpska nomenklatura II, Dvogled, br. 5, Liga za ornitološku akciju Srbije i Crne Gore Beograd 2005, 10–18.
 31. Vladan Arsenijević, Jestastvenica (za učiteljske i više devojačke škole), deo 1, Zoologija, Novi Sad 1879.
 32. 32,0 32,1 Rastko Aleksandrov, Ptice Božja stvorenja, Štamparija Srpske patrijaršije, Beograd 1993.
 33. Rihard Čornai, Nomenklatura ptica Vojvodine (od br. 25–26 Nomenklatura ptica u Vojvodini), Vojvođanski lovac, Savez lovačkih društava Vojvodine, Novi Sad 1947, br. 16, 215–216, br. 17, 233–234, br. 18–19, 259–260, 1948, br. 21–22, 296–297, br. 23–24, 330, br. 25–26, 355–356, br. 27–28, 381–382, br. 29–30, 407–408, br. 31, 428–429, 1949, br. 32–34, 453–454, br. 35–37, 487–489, br. 38–41, 513–514, br. 42–43, 543–545, 1950, br. 47–49, 593–594, 1952, br. 56–57, 16–17, br. 58–59, 13–14, br. 61, 14–15, br. 62–63, 23–24, 1953, br. 64–65, 23–24, br. 66–67, 20–21, br. 68–69, 24–25, br. 70–71, 17–18.
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 Josip Etinger, Srijemsko-slavonsko-hrvatske divje životinje, zvijeri i ptice, Tiskarnica Ignjata Karla Soprona, Zemun 1857.
 35. 35,0 35,1 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Dragutin T. Simonović, Ptice, I, Grabljivice, puzačice, vikačice, izdanje Zadruge profesorskog društva, Beograd 1939. i drugo izdanje, Znanje, Beograd 1953.
 37. 37,0 37,1 Mojo Medić, Zoologija za više razrede srednjih škola, Kraljevska hrvatsko-slavonska zemaljska vlada, Zagreb 1920.
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 Ljudevit Firer, Jedna godina ornitološkog izučavanja u Crnoj Gori, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. VI, Sarajevo 1894, 543–608.
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Sergije D. Matvejev, Srpska imena ptica, Arhiv biloških nauka, br. 2, Institut za ekologiju i biogeografiju Srpske akademije nauka, Beograd 1950, 146–158.
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 Zoološka terminologija i nomenklatura. Srednjoškolska terminologija i nomenklatura, knj. II, sv. 2, Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1932.
 41. Otmar Rajzer, Izvještaj o uspjehu ornitoloških putovanja u Srbiji godine 1899. i 1900, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. XVI, Sarajevo 1904, 125–152.
 42. 42,0 42,1 Ljudevit Firer, Produžena posmatranja na ornitološkom polju u Crnoj Gori, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. VII, Sarajevo 1895, 241–258.
 43. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 44. 44,0 44,1 Dragutin Rucner, Prilog poznavanju narodne nomenklature ptica s područja Konavala (Dalmacija), Larus, vol. 21–22, godišnjak Zavoda za Ornitologiju JAZU, Zagreb 1970, 195–196.
 45. Miša T. Fračković, Jestastvenica za školu i domaću nastavu (po Gertneru), Knjižara braće Jovanovića, Pančevo 1874.
 46. Josif Pecić, Nauka o životinjama, Kraljevsko-srpska državna štamparija, Beograd 1884.
 47. 47,0 47,1 Zbirka Branislava Gašića.
 48. Jovan Petrović, Nauka o životinjama, Platonova štamparija, Novi Sad 1867.
 49. Svet. K. Matić, Ornitološka zbirka u niškoj gimnaziji, Izveštaj gimnazije, Niš 1905, 28–32.
 50. 50,0 50,1 Građa za faunu Stare Srbije i Maćedonije, preštampano iz časopisa Prosvetni glasnik, Muzej Srpske zemlje, posebno izdanje 6, Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd 1907.
 51. Zbirka Nenada Dučića.
 52. Božina Ivanović, Neka ornitološka zapažanja na Skadarskom jezeru, Larus, vol. 21–22, godišnjak Zavoda za Ornitologiju JAZU, Zagreb godina? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 53. Josif Pančić, Jestastvenica (za učenike velike škole), deo 1, Zoologija, Državna štamparija, Beograd 1864.
 54. M. N. Rašković, Jedan prilog za upoznavanje tičijeg sveta u Vranjskom okrugu (nastavak), Lovac, br. 12, Savez lovačkih udruženja, Beograd 1897, 90–91.
 55. Dragoslav Manić Forski, Lužnički rečnik, Dom kulture Babušnica, Babušnica 1997.
 56. Radosav Stojanović, Crnotravski rečnik, Srpski dijalektološki zbornik, knj. LVII, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2010.
 57. Rečnik srpskih govora Vojvodine, sv. 1–10, Matica srpska, Novi Sad 2000–2010.

Napomene

[uredi]