sir

Izvor: Wiktionary

Srpskohrvatski[uredi]

Etimologija 1[uredi]

Izgovor[uredi]

 • IPA: /sir/
 • Hifenacija: sir

Imenica[uredi]

sir m (ćirilica сир)


Značenja:

 1. Podliveni posoljeni sir koji je duže odstojao. [1] Turija Ravno Selo Čurug Gospođinci Žabalj[2]
 2. Isto. [2]
 3. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [2]
 4. Isto. [3] Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Kupinovo Krčedin Vojka Novi Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Subotica Gospođinci Čurug Žabalj Futog Itebej Opovo[2]
 5. Sir od kozijeg mleka. [4] Deska[2]
 6. Zreli sir, sir koji duže stoji u kačici. [2]
 7. Slano ili slatko jelo od tankih kora nadevenih sirom. [2]
 8. Jelo od rezanaca pomešanih sa sirom. Subotica Mokrin[2]
 9. Sir koji ne stoji dugo, koji se potroši za dan-dva posle pravljenja. [3] Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Kupinovo Krčedin Vojka Novi Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Gospođinci Futog Itebej Opovo[2]
 10. Sir od ovčijeg mleka. [4] Deska[2]
 11. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. [3] Jamena Morović Sremska Rača Višnjićevo Bačinci Sot Martinci Platičevo Voganj Šuljam Ležimir Čerević Golubinci Krčedin Bačka Palanka Begeč[2]
 12. Isto. [2]
 13. Sir koji u sebi sadrži se masne sastojke, iz kojeg nije izvađena masnoća. [5] [3] Jarak Bukovac Krčedin[2]
 14. Isto. [2]
 15. Sir od ovčijeg mleka. [2]
 16. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. [2]
 17. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [5] [3] Jamena Gibarac Višnjićevo Martinci Erdevik Klenak Platičevo Jarak Šuljam Ležimir Jarak Vrdnik Boljevci Karlovčić Prhovo Sremska Kamenica Bukovac Surčin Vojka Golubinci Maradik Bačka Palanka Gospođinci Itebej[2]
 18. Isto. [3] Novi Slankamen[2]
 19. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. Bačka Palanka[2]
 20. Kuvano testo kvadratnog oblika nadeveno sirom. [6] Senpeter[2]
 21. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [2]


Primeri:

 1. Kad smo kȕći, rúčak, a kad nísmo kȕći, is tórbe se jȅde sȉr, slanȉna. [7] [4] [8] [5] [3] [9] Izbište Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Laćarak Sremska Mitrovica Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Buđanovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Bukovac Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Novi Slankamen Stari Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Subotica Sombor Tovariševo Gospođinci Bačka Palanka Futog Novi Sad Padej Kikinda Novo Miloševo Itebej Taraš Zrenjanin Tomaševac Opovo Pavliš Vršac Banatska Palanka Deska Lovra [2]
 2. Tȗ je sȉr, slànina, pòneki patlìdžān. Vojka [2]
 3. Ùnūtra bȃrena krompíra, párče sȉra, pùtera, jèdno párče lȅba nàmažēno. Đala [2]
 4. Od òvčijeg mléka se prȁvio tȃj zrȅli sȉr. Stari Slankamen Subotica [2]
 5. Jȃ prȁvim ovàko: òstavim na tȍplom mléko i òno ȍma drȕgi trȅći dȃn ùkisne i jȃ ȍnda skȉnem kàjmak, a òno nȁspem u cèdilo. Tȏ se zòve kìseli sȉr i ȏn je vàko sȉtan, mȍš ga nà kru mȁzati. Kìseli se prȁvi bez vòde. [3] Gibarac Jamena Morović Sremska Rača Višnjićevo Bačinci Sot Martinci Kukujevci Erdevik Grabovci Jarak Voganj Šuljam Sviloš Kupinovo Čerević Karlovčić Prhovo Mali Radinci Neradin Golubinci Novi Slankamen Gospođinci Bačka Palanka [2]
 6. Tȃj sȉr, tȃj kȍmārni sȉr, rȇđa se, ako nȇćeš tàko da ga pròdaš, svèžēg, ȍnda se rȇđa u kȁčice. Subotica [2]
 7. Nedeljom i praznikom prave se od testa razne pite — sa sirom, jabukama, bundevom „bundevara”, štrudla sa makom, pekmezom, gibanica i drugo. [10] Ostojićevo [2]
 8. Sìtni stòji dȃn-dvȃ, a podlìvāni zȁjutra pȍdliješ i ȕveče je gòtov. Bačka Palanka [2]
 9. Podlìven sȉr — sa sȉrīštem. Martonoš Novi Kneževac [2]
 10. Podlìveni sȉr se prȁvi tàko što se nà vatri mléko smlȃči, zgrȉje i ȍndak, òvaj, nȁspeš sȉrište i mȅtneš ga nȁ stranu da se ȏn sȃm ùvati. Ȍnda gȁzdarica mȏra da proséče tȃj sȉr da se dȉgne sȕrutka gȍre, a sȉr ȍde dȍle. I kad je sȕrutka gȍre ȍnda se istrése u kȑpu i cȇdi se. Ȍnda kat se ìscēdi ȍnda gȁzdarica prȅsuje tȃj sȉr; ȉma àstāl i na njèmu kao nȅki šrȁf di se stȇgne tȃ kȅsa i sȕrutka se poláko cȇdi. I òna svȁki pȗt kad gȍd nàīđe mȁlo òkrēne i kat se ìscēdi tȏ bȕde tȁnko i ȍnda ga séče ù krīške i mȅće ù čabricu. [1] [5] [3] Sviloš Hrtkovci Vrdnik Bukovac Ravno Selo Čurug Gospođinci Žabalj Novi Kneževac Taraš [2]
 11. Sečeni sir se pravi od kuvanog ili nekuvanog mleka, koje treba prilikom podlivanja da bude mlako. [11] [2]
 12. Sir od ovčijeg mleka zove se u Sremu sir ispod kamena, a poznat je i pod nazivom „somborski sir”. [12] [2]
 13. Čȋm se mléko pomúze, dok je mláko, mȅte se pȍla vòde i pȍla mléka, i nȅkoliko kȁšika sȉrišta i ȍnda tȏ kroz sȃt ȉ po se već pòkupi (ùvāti) sȉr. Tȏ je slàtki sȉr, i ȏn bȕde ù skrīške. [3] [12] Novi Slankamen Gibarac Višnjićevo Grabovci Platičevo Hrtkovci Jarak Šuljam Kupinovo Jazak Borča Karlovčić Prhovo Mali Radinci Golubinci Batajnica Belegiš Gospođinci [2]
 14. Švȁpski sȉr je sȉtan i sa njèga je skȉnut kàjmak. [3] [12] Maradik Jarak Krušedol Sombor Gospođinci Novi Kneževac [2]


Sinonimi:

 1. sirac, sirenje [2]


Izrazi:

 1. Bȅo ko ˜ Jasenovo Senpeter [2]
 2. uspáliti se ko nȅslan ˜ ("suviše pasti u vatru, uzbuditi se preko mere"; "Štȁ si se uspálio ko nȅslan sȉr"). Jaša Tomić Boka [2]Deklinacija[uredi]

Etimologija 2[uredi]

Izgovor[uredi]

 • IPA: /sîr/
 • Hifenacija: sir

Imenica[uredi]

sȉr m (ćirilica си̏р)


Značenja:

 1. Podliveni posoljeni sir koji je duže odstojao. [1] Turija Ravno Selo Čurug Gospođinci Žabalj[2]
 2. Isto. [2]
 3. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [2]
 4. Isto. [3] Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Kupinovo Krčedin Vojka Novi Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Subotica Gospođinci Čurug Žabalj Futog Itebej Opovo[2]
 5. Sir od kozijeg mleka. [4] Deska[2]
 6. Zreli sir, sir koji duže stoji u kačici. [2]
 7. Slano ili slatko jelo od tankih kora nadevenih sirom. [2]
 8. Jelo od rezanaca pomešanih sa sirom. Subotica Mokrin[2]
 9. Sir koji ne stoji dugo, koji se potroši za dan-dva posle pravljenja. [3] Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Kupinovo Krčedin Vojka Novi Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Gospođinci Futog Itebej Opovo[2]
 10. Sir od ovčijeg mleka. [4] Deska[2]
 11. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. [3] Jamena Morović Sremska Rača Višnjićevo Bačinci Sot Martinci Platičevo Voganj Šuljam Ležimir Čerević Golubinci Krčedin Bačka Palanka Begeč[2]
 12. Isto. [2]
 13. Sir koji u sebi sadrži se masne sastojke, iz kojeg nije izvađena masnoća. [5] [3] Jarak Bukovac Krčedin[2]
 14. Isto. [2]
 15. Sir od ovčijeg mleka. [2]
 16. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. [2]
 17. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [5] [3] Jamena Gibarac Višnjićevo Martinci Erdevik Klenak Platičevo Jarak Šuljam Ležimir Jarak Vrdnik Boljevci Karlovčić Prhovo Sremska Kamenica Bukovac Surčin Vojka Golubinci Maradik Bačka Palanka Gospođinci Itebej[2]
 18. Isto. [3] Novi Slankamen[2]
 19. Sir od zagrejanog mleka koje je fermentisalo uz pomoć sirišta. Bačka Palanka[2]
 20. Kuvano testo kvadratnog oblika nadeveno sirom. [6] Senpeter[2]
 21. Sir koji nastaje prirodnom ili izazvanom fermentacijom mleka. [2]


Primeri:

 1. Kad smo kȕći, rúčak, a kad nísmo kȕći, is tórbe se jȅde sȉr, slanȉna. [7] [4] [8] [5] [3] [9] Izbište Jamena Morović Gibarac Molovin Sot Bačinci Višnjićevo Sremska Rača Kukujevci Erdevik Martinci Ležimir Sviloš Čerević Šuljam Jazak Laćarak Sremska Mitrovica Voganj Jarak Vrdnik Hrtkovci Buđanovci Klenak Platičevo Sremska Kamenica Bukovac Grabovci Neradin Mali Radinci Krušedol Ogar Maradik Prhovo Golubinci Karlovčić Novi Slankamen Stari Slankamen Belegiš Batajnica Surčin Boljevci Subotica Sombor Tovariševo Gospođinci Bačka Palanka Futog Novi Sad Padej Kikinda Novo Miloševo Itebej Taraš Zrenjanin Tomaševac Opovo Pavliš Vršac Banatska Palanka Deska Lovra [2]
 2. Tȗ je sȉr, slànina, pòneki patlìdžān. Vojka [2]
 3. Ùnūtra bȃrena krompíra, párče sȉra, pùtera, jèdno párče lȅba nàmažēno. Đala [2]
 4. Od òvčijeg mléka se prȁvio tȃj zrȅli sȉr. Stari Slankamen Subotica [2]
 5. Jȃ prȁvim ovàko: òstavim na tȍplom mléko i òno ȍma drȕgi trȅći dȃn ùkisne i jȃ ȍnda skȉnem kàjmak, a òno nȁspem u cèdilo. Tȏ se zòve kìseli sȉr i ȏn je vàko sȉtan, mȍš ga nà kru mȁzati. Kìseli se prȁvi bez vòde. [3] Gibarac Jamena Morović Sremska Rača Višnjićevo Bačinci Sot Martinci Kukujevci Erdevik Grabovci Jarak Voganj Šuljam Sviloš Kupinovo Čerević Karlovčić Prhovo Mali Radinci Neradin Golubinci Novi Slankamen Gospođinci Bačka Palanka [2]
 6. Tȃj sȉr, tȃj kȍmārni sȉr, rȇđa se, ako nȇćeš tàko da ga pròdaš, svèžēg, ȍnda se rȇđa u kȁčice. Subotica [2]
 7. Nedeljom i praznikom prave se od testa razne pite — sa sirom, jabukama, bundevom „bundevara”, štrudla sa makom, pekmezom, gibanica i drugo. [10] Ostojićevo [2]
 8. Sìtni stòji dȃn-dvȃ, a podlìvāni zȁjutra pȍdliješ i ȕveče je gòtov. Bačka Palanka [2]
 9. Podlìven sȉr — sa sȉrīštem. Martonoš Novi Kneževac [2]
 10. Podlìveni sȉr se prȁvi tàko što se nà vatri mléko smlȃči, zgrȉje i ȍndak, òvaj, nȁspeš sȉrište i mȅtneš ga nȁ stranu da se ȏn sȃm ùvati. Ȍnda gȁzdarica mȏra da proséče tȃj sȉr da se dȉgne sȕrutka gȍre, a sȉr ȍde dȍle. I kad je sȕrutka gȍre ȍnda se istrése u kȑpu i cȇdi se. Ȍnda kat se ìscēdi ȍnda gȁzdarica prȅsuje tȃj sȉr; ȉma àstāl i na njèmu kao nȅki šrȁf di se stȇgne tȃ kȅsa i sȕrutka se poláko cȇdi. I òna svȁki pȗt kad gȍd nàīđe mȁlo òkrēne i kat se ìscēdi tȏ bȕde tȁnko i ȍnda ga séče ù krīške i mȅće ù čabricu. [1] [5] [3] Sviloš Hrtkovci Vrdnik Bukovac Ravno Selo Čurug Gospođinci Žabalj Novi Kneževac Taraš [2]
 11. Sečeni sir se pravi od kuvanog ili nekuvanog mleka, koje treba prilikom podlivanja da bude mlako. [11] [2]
 12. Sir od ovčijeg mleka zove se u Sremu sir ispod kamena, a poznat je i pod nazivom „somborski sir”. [12] [2]
 13. Čȋm se mléko pomúze, dok je mláko, mȅte se pȍla vòde i pȍla mléka, i nȅkoliko kȁšika sȉrišta i ȍnda tȏ kroz sȃt ȉ po se već pòkupi (ùvāti) sȉr. Tȏ je slàtki sȉr, i ȏn bȕde ù skrīške. [3] [12] Novi Slankamen Gibarac Višnjićevo Grabovci Platičevo Hrtkovci Jarak Šuljam Kupinovo Jazak Borča Karlovčić Prhovo Mali Radinci Golubinci Batajnica Belegiš Gospođinci [2]
 14. Švȁpski sȉr je sȉtan i sa njèga je skȉnut kàjmak. [3] [12] Maradik Jarak Krušedol Sombor Gospođinci Novi Kneževac [2]


Sinonimi:

 1. sirac, sirenje [2]


Izrazi:

 1. Bȅo ko ˜ Jasenovo Senpeter [2]
 2. uspáliti se ko nȅslan ˜ ("suviše pasti u vatru, uzbuditi se preko mere"; "Štȁ si se uspálio ko nȅslan sȉr"). Jaša Tomić Boka [2]Deklinacija[uredi]

Reference[uredi]

 • sir” u Hrvatskom jezičnom portalu
 • sir” u Hrvatskom jezičnom portalu
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Gordana Galetin, Iz leksičke problematike severne Šajkaške. — PPJ, 16, 1980, 59—92. Greška u referenci: Nevaljana oznaka <ref>; naziv "Gordana Galetin, Iz leksičke problematike severne Šajkaške." je zadan više puta s različitim sadržajem
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 Žarko Bošnjaković, Pastirska terminologija Srema. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1985, 174 str.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 61. Greška u referenci: Nevaljana oznaka <ref>; naziv "Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske." je zadan više puta s različitim sadržajem
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 Anđelka Petrović, Pastirska terminologija Bukovca (rukopis diplomskog rada).
 6. 6,0 6,1 Ivana Lovrenski, Leksika pojedinih običaja i narodnih verovanja u govoru Srba u Velikom Senpetru (rukopis diplomskog rada).
 7. 7,0 7,1 Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 79.
 8. 8,0 8,1 Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 121, 152.
 9. 9,0 9,1 Velimir Mihajlović—Gordana Vuković, Srpskohrvatska leksika ribarstva. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1977, 457 str.
 10. 10,0 10,1 Milivoje Milosavljević, Etnološka građa o Srbima u Ostojićevu. — Rad, 26, 1980, 141—165, str. 149.
 11. 11,0 11,1 Milivoje Milosavljević, Stočarstvo u severnom Banatu. — Rad, 12— 13, 1964, 69—101, str. 98.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 Ljiljana Radulovački, Tradicionalna ishrana Srba u Sremu. Novi Sad (Matica srpska), 1996, 95 str, str. 40. Greška u referenci: Nevaljana oznaka <ref>; naziv "Ljiljana Radulovački, Tradicionalna ishrana Srba u Sremu." je zadan više puta s različitim sadržajem